WiFi Cloud Management > Firmware and technological architecture


Firmware và cấu trúc công nghệ


Tanaza đã phát triển nền tảng đám mây của mình (https://cloud.tanaza.com) chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây đáng tin cậy, an toàn, có tính sẵn sàng cao (99,99%) và cơ sở hạ tầng đám mây dự phòng. Các điểm truy cập WiFi giao tiếp với cơ sở hạ tầng đám mây này thông qua phần sụn Tanaza, một phần mềm nhúng được cài đặt trên điểm truy cập và thay thế phần sụn chứng khoán hiện có.Dùng thử ngay


Phân tách giữa lưu lượng khách và sự quản lý

Các giao thức kiến trúc và truyền thông Tanaza đã được các kỹ sư của chúng tôi thiết kế để cung cấp mức độ bảo mật và độ tin cậy cao. Có một sự tách biệt hoàn toàn giữa lưu lượng truy cập của khách hàng và lưu lượng quản lý Access Point, được gửi qua một đường hầm được mã hóa SSL 256bit an toàn.

Các tên miền của Tanaza được chứng nhận và tính xác thực của Đại lý Tanaza được cấp bởi một chứng chỉ ký mã. Cuối cùng, khi Tanaza được lưu trữ trên Amazon Web Services, bạn sẽ có được mức độ tin cậy cao nhất có sẵn trên thị trường.Khả năng tương thích với nhiều phần cứng

Tanaza là một phần mềm đa nhà cung cấp / nhà cung cấp, hỗ trợ nhiều điểm truy cập khác nhau. Nó hoạt động tuyệt vời với một loạt các điểm truy cập, đắt tiền hoặc chi phí thấp, trong nhà hoặc ngoài trời, máy tính để bàn hoặc trần nhà, thậm chí với POE.

Tanaza đã phát triển công cụ Chọn điểm truy cập để giúp bạn tìm điểm truy cập phù hợp nhất với mạng của mình, dựa trên vị trí của bạn, quy mô của địa điểm, số lượng điểm truy cập và người dùng đồng thời sẽ khác nhau.


Tiết kiệm chi phí & Khả năng mở rộng

Tanaza cho phép tiết kiệm đáng kể, vì loại bỏ các bộ điều khiển phần cứng đắt tiền khỏi kiến trúc mạng của bạn. Ngoài ra, quản lý dựa trên đám mây giúp giảm chi phí cho bảo trì tại chỗ.

Cơ sở hạ tầng Tanaza cung cấp khả năng mở rộng không giới hạn khi áp dụng phương thức trả lương khi bạn thực hiện phương pháp tiếp cận, một cấu trúc cấp phép linh hoạt giúp giảm đáng kể CAPEX. Mô hình Tanaza từ SaaS cho phép mở rộng dễ dàng, giảm khoảng thời gian đến giá trị.WiFi Cloud Management > Firmware and technological architecture


Firmware and technological architecture


Tanaza has developed its cloud platform (https://cloud.tanaza.com) which runs on a reliable, secure, highly-available (99,99%), and redundant cloud infrastructure. WiFi access points communicate with this cloud infrastructure through Tanaza’s firmware, a piece of embedded software which is installed on the access point and replaces the existing stock firmware.Try it now


Separation between client and management traffic

Tanaza architecture and communication protocols have been designed by our engineers in order to provide extreme levels of security and reliability. There is a complete separation between client’s traffic and Access Point management traffic, which is sent through a secure 256bit SSL encrypted tunnel.

Tanaza’s domains are certified and Tanaza’s Agent authenticity is granted by a code-signing certificate. At last, as Tanaza is hosted on Amazon Web Services, you get the highest levels of reliability available on the market.Multivendor compatibility

Tanaza is a multi-vendor / vendor-agnostic software that supports a variety of access points. It works great with a wide range of access points, expensive or low-cost, indoor or outdoor, desktop or ceiling­-mountable, even with POE.

Tanaza has developed the Access Point Selector tool to help you find the access point most suitable for your network, based on your location, the size of the venue, the number of access points and concurrent users will be different.


Cost savings & Scalability

Tanaza allows remarkably high savings, because of the elimination of expensive hardware controllers from your networks’ architecture. Also, cloud-based management reduces costs for on-premise maintenance.

The Tanaza infrastructure offers unlimited scalability as it adopts a “pay as you go” approach, a flexible licensing structure which considerably reduces CAPEX. Tanaza’s SaaS model allows scaling at ease, reducing time-to-value interval.