Our pricing


Một hệ thống linh hoạt


Chúng tôi làm việc với một hệ thống cấp phép linh hoạt, cho phép bất kỳ chuyên gia CNTT, nhà phân phối, nhà tích hợp hệ thống, MSP nào dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh của họ, khi cần.Yêu cầu báo giá ngay
Our pricing


A flexible licensing system


We works with a flexible licensing system, allowing any IT pros, distributors, system integrators, MSPs to easily scale up their business, as needed.Ask for quote now


Những gì được bao gồm trong một license của Tanaza?

Licenses cho phép bạn truy cập vào nhiều tính năng trong cloud.tanaza.com và hệ thống hotspot của Tanaza.:

 • giám sát từ xa
 • cấu hình tập trung
 • APIs
 • thay thế nhanh chóng
 • ghi nhớ tài khoản
 • tự động hồi phục
 • hotspot roaming
 • cổng chứng thực
 • đăng nhập với mạng xã hội
 • trang quản trị phân tích
 • thiết kế trang chứng thực
 • mailchimp connector
 • phát hiện AP giả mạo


Các tiện ích bổ sung sẵn có:

Tanaza cung cấp nhiều dịch vụ bổ sung như::

 • hệ thống phiếu giảm giá cho WiFi trả phí
 • SMS giả định để xác minh số điện thoại
 • lọc nội dung web
 • phần cứng không dây

Các dịch vụ này được bán với giá bổ sung, có sẵn theo yêu cầu. Trong một số trường hợp, các dịch vụ có thể được cung cấp bởi các đối tác của Tanaza, thay mặt cho Tanaza.


Licenses chỉ dùng chức năng quản lý đám mây

Nếu bạn chỉ cần sử dụng một số phần của nền tảng, ví dụ nếu bạn cần giám sát từ xa các thiết bị của mình từ đám mây, nhưng bạn không cần thiết lập một cổng thông tin bị giam giữ, hãy liên lạc để nhận báo giá tùy chỉnh.


Yêu cầu báo giá ngay

Thời hạn của licenses

Licenses có thể kéo dài một tháng, một năm, 3 năm hoặc 5 năm. Licenses càng dài, giá đơn vị mỗi tháng càng thấp.

Licenses hàng tháng, hàng năm và nhiều năm đã được sử dụng một phần, có thể được chuyển đến các điểm truy cập mới để sử dụng thời lượng còn lại.

Tanaza cũng bán licenses trọn đời, bị khóa với một địa chỉ MAC và không thể chuyển từ điểm truy cập này sang điểm truy cập khác. Licenses trọn đời chỉ được áp dụng cho điểm truy cập duy nhất đó.

Số lượng licenses tối thiểu

Không có yêu cầu tối thiểu về số lượng licenses yêu cầu. Nếu bạn chỉ phải quản lý một thiết bị duy nhất, bạn có thể chỉ mua một licenses.

Tuy nhiên, giảm giá có sẵn để mua nhiều licenses với số lượng lớn trả trước. Khi bạn mua licenses với số lượng lớn, bạn không cần phải sử dụng tất cả chúng ngay lập tức.

Licenses sẽ bắt đầu được sử dụng khi bạn hoặc khách hàng của bạn bắt đầu sử dụng điểm truy cập với nó một cách hiệu quả trên nền tảng đám mây của chúng tôi.


What is included in Tanaza’s licenses?

Licenses give you access to many features within cloud.tanaza.com and Tanaza’s hotspot system:

 • remote monitoring
 • centralized configuration
 • APIs
 • quick replacement
 • remember Me
 • autorollback
 • hotspot roaming
 • captive portal
 • social login and data capture
 • analytics dashboard
 • login page editor
 • mailchimp connector
 • rogue AP detection


Additional licenses and available add-ons:

Tanaza offers many additional services such as:

 • the couponing system for paid WiFi
 • SMS consumptions for phone number verification
 • platform white labeling
 • web content filtering
 • wireless hardware
 • wireless hardware

These services are sold at an additional price, available on request. In some cases, the services might be offered by Tanaza’s partners on behalf of Tanaza.


Licenses for cloud management only

If you just need to use some parts of the platform, for example if you need to remote monitor your devices from the cloud, but you don’t need to set up a captive portal, get in touch for a custom quote.


Ask for quote now

Duration of licenses

Licenses may last one month, one year, 3-years, or 5-years. The longer the license is, the lower the unitary price per month is.

Monthly, annual and multi-annual licenses which have been partially used, can be transferred to new access points to consume the remaining duration.

Tanaza also sells lifetime licenses, which are locked to one MAC address and are not transferable from one access point to the other. Lifetime licenses are only applicable to that single access point.

Volume of licenses

There is no minimum purchase of licenses required. If you only have to manage a single device, you may buy just one license.

However, discounts are available for purchases of multiple licenses in a pre-paid bulk. When you buy licenses in a bulk, you don’t have to use all of them immediately.

The license will start being consumed when you or your customer effectively start using an access point with it, on our cloud platform.


Yêu cầu báo giá đến chúng tôihttp://www.rome-italie.nl/ http://zegneetegendebtw.nl/ https://www.jackbroscie.nl/ https://www.securus-peine.de/ https://www.philippjaehnel.de/ https://www.euro-logging.de/ http://www.expatcentrale.nl/ https://www.secure-message.com/ https://www.foony.nl/ https://www.grill-dome.nl/ https://www.detektei-schrauwers.de/ https://www.flomaq.de/ https://www.gedichtehaus.de/ https://www.adrian-bonn.de/ https://www.michaeljordanjersey.top/ https://www.euro-logging.de/ https://www.grill-dome.nl/ https://www.sport-roehrle.de/ https://www.tollwort.de/ https://www.triton4.de/ https://www.nicolebeck.de/ https://www.maxtreppen.de/ http://www.kshatriyasuperlam.com/ https://www.hi-drispenstedt.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ https://www.tattoo-you.de/ https://www.bult-gww.nl/ https://www.genuss-leipzig.de/ https://www.wrick.nl/ https://www.nicolebeck.de/ https://www.subaeunico.com/ http://www.orangewebbers.nl/ http://www.lachaussee.nl/ https://www.grill-dome.nl/ https://www.jac-products.de/ http://www.expatcentrale.nl/ http://www.kshatriyasuperlam.com/ https://www.werners-index.de/ https://www.tollwort.de/ https://www.apply-pictures.de/ https://www.carsten-duebbers.de/ https://www.orientpoint.de/ http://www.ophumboldt.de/ https://www.amazonas-tours.de/ https://www.speedy-print.de/ https://www.tattoo-you.de/ https://www.lifenstyle.de/ http://www.christophmogwitz.de/