Các ngành công nghiệp dùng WiFi

Thị trường tiềm năng

Cùng khám phá các ngành nghề khách nhau mà giải pháp Wi-Fi của chúng tôi được sử dụng.Nhà hàng và quán bar

Khách sạn và resorts

Văn phòng, tòa nhà

Thành phố thông minh

Các đại lý truyền thông

Phương tiện công cộng

Viện bảo tàng, hội nghị

Dịch vụ sức khỏe

Trường học, giáo dục

Cửa hàng bán lẻ và TT Thương mại
WiFi industries and sectors

Vertical Markets

Discover how to leverage Tanaza WiFi in different sectors and industriesBars and restaurants

Hotels, B&Bs, resorts

Offices

Smart cities

Marketing agencies

Public Transportation

Museums, convention

Healthcare

Schools, colleges, universities

Retail shops & shopping malls